shop 0

Jeg har fået redskaber til at hjælpe klienterne med at se, at deres ændringer handler om meget mere end det, de putter på tallerkenen.

Anja Bilberg

 

Anja Bilberg L. Nielsen
Tobaksgården 3, 1. sal

8700 Horsens

 

+ 45 60 47 00 90

 

kontakt@mindding.dk

 

www.mindding.dk

 

Facebook.com/anjabilberg

 

@mindding_coaching


ANJA BILBERG

Hvorfor valgte du Mad & Psyke Mentoruddannelsen med speciale i Sense?
Fordi jeg i et stykke tid havde gået med en tanke om at videreuddanne mig inden for kost- og sundhedsområdet. Indtil da var jeg endnu ikke stødt på en uddannelse, som jeg syntes lagde stor nok vægt på den mentale del af vægttab og vaneændringer. Da jeg stødte på denne uddannelse, var jeg hurtig sikker på, at det var den jeg skulle vælge, fordi den havde elementer fra kostvejledning, kognitiv psykologi, coaching og mentoring. 


Hvilken betydning har uddannelsen haft for dig - personligt og professionelt?
Den har haft stor betydning på begge områder. Kort inde i forløbet tog jeg springet og søgte om CVR-nummer, samt planlagde opstarten af min egen virksomhed, hvor jeg kombinerer kostvejledning og coaching. Det var ikke sket så hurtigt uden den uddannelse. Noget af det helt unikke ved uddannelsen er, at den rykker så meget ved ens egne overbevisninger og tanker. Den erfaring og viden har jeg taget med mig i mit arbejde med mine klienter. Jeg har også fået nye redskaber i forhold til at arbejde med vaneændringer, mønstre og barrierer. 

Jørgen og Lotte praktiserer et oprigtigt ressource-fokus, og udfordrede os på holdet i forhold til vores egne overbevisninger og vaner. Det har været en øjenåbner, hvor meget egne tanker kan stoppe udvikling – og gjorde det også klart, hvordan og hvorfor vi skal hjælpe klienter ud af en nedadgående spiral.


Har dit forhold til mad, krop og vægt ændret sig i løbet af uddannelsen?
Ja, men jeg var allerede i det ”rigtige spor”, fordi jeg selv spiste efter Sense-principperne. Men uddannelsen har fungeret som en slags overbygning, og jeg er blevet bedre til at mærke min sult/mæthed og være opmærksom på, når jeg spiser på f.eks. stress eller kedsomhed. Så jeg har vedligeholdt mit eget vægttab, og skal ALDRIG på en slankekur igen. Jeg kan se, hvad slankekure tidligere har gjort ved min måde at tænke på – det har kun bragt mig sort/hvid tænkning, restriktioner og selvbebrejdelser. Det har jeg ikke længere, og hvis det engang imellem dukker op, så har jeg bedre strategier til at håndtere det og komme ud af de tankebaner. 

Kombinationen af at jeg opdagede Sense og så tog denne uddannelse har faktisk betydet, at jeg for først gang i mange år har en stabil vægt og ikke har et underligt forhold til mad. 


Har du fået nogle brugbare redskaber i løbet af uddannelsen?
Mange. Især det at forstå vægttab, vaneændringer og livsstil fra en masse forskellige vinkler. Det er virkelig blevet tydeligt for mig, at noget af det vigtigste i mit arbejde bliver en tilgang, der er analytisk, empatisk og undersøgende. Jeg har fået redskaber til, hvordan jeg kan spørge ind til problematikker og afgrænse nogle områder. Men ikke mindst har jeg fået redskaber til at hjælpe klienterne med at se, at deres ændringer handler om meget mere end det de putter på tallerkenen.

 

Vil du anbefale Mad & Psyke Mentoruddannelsen til andre? Og hvem tror du, vil få noget ud af at deltage?
Ja, det vil jeg. Jeg vil anbefale den til andre, som er klar på også at udfordre sig selv og sine grænser. Man kan ikke læne sig tilbage og passivt modtage udvisning, for man kommer til at involvere sig selv og egne erfaringer. Det kan sommetider være en udfordring, men det giver en meget bedre forståelse for, hvorfor nogle ting kan være svært for ens klienter at tage hul på. Uddannelsen kan sagtens bruges af nogle som ikke vil have klienter, men vil have et bedre forhold til mad og egne spisevaner. 


Hvordan vil du i fremtiden bruge Mad & Psyke Mentorddannelsen?
Til at hjælpe andre videre mod deres mål. Uanset om det handler om at ændre spisevaner, tabe sig, hjælpe deres børn, stoppe yoyo-vægt eller sort/hvid tanker om mad. I det hele taget vil jeg bruge det til at skubbe til folks formodninger, når det kommer til de ting, som kan holde andre fast i uhensigtsmæssige vaner. 

Desuden har jeg en lidt større vision om at være med til at skubbe til alle de fordomme der er om overvægtige børn og voksne. Det er svært nok at være overvægtig – det bliver ikke nemmere hvis man udskammes.


Læs flere kursistudtalelser