shop 0

 

SENSE NETVÆRK


Unik mulighed for faglig og professionel sparring


Når du har gennemført en ScandiSense Akademi-uddannelse, kan du ansøge om at blive Sense-vejleder og hermed blive en del af Sense Netværket. Indgås aftale, underskrives samarbejdsaftale med ScandiSense.

Sense Netværket har til hensigt at understøtte den enkelte Sense-vejleder bedst muligt og sikre en fortsat høj faglighed. Som Sense-vejleder er det vigtigt, at du er opdateret med den nyeste sundhedspsykologiske og ernæringsfaglige viden.

Som Sense-vejleder registreres du på med firmanavn på sensekost.dk og link til din hjemmeside og andre relevante sociale medier. Hermed bliver det lettere for dine kunder at finde dig. Professionelt vil du få mulighed for løbende deltagelse i konferencer/events, hvor du kan hente faglig sparring og inspiration til din daglige praksis. Endvidere får du adgang til lukket Sense Uddannelsesgruppe, hvor du vil blive orienteret om nye tiltag og kunne stille spørgsmål til Sense-teamets specialister.

Desuden får du adgang til køb af håndbogen “Sense - kom godt i gang”. Bogen er forbeholdt Sense-vejledere og kan ikke købes i almindelige butikker. Bogen er udviklet som opstartsredskab til dine klienter.


 

 

ScandiSense Samarbejdsaftale
 

Fremhævet fra samarbejdsaftalen er følgende forhold:


ScandiSense vil sikre, at den enkelte Sense-vejleder
 

  • bliver listet på sensekost.dk og/eller scandisense.dk med navn, kontaktinfo, eventuel hjemmeside, eventuel Facebook-side samt eventuel Instagram-profil
  • bliver medlem af en lukket Facebook-gruppe kun for Sense-vejledere, hvor faglige emner og spørgsmål kan tages op indbyrdes eller med Sense-teamet, og hvor administrative forhold annonceres
  • indbydes til mindst et årligt fagligt arrangement kun for Sense-vejledere (eventuelt vil der blive egenbetaling for mad og overnatning – det sidste i forbindelse med eventuelle to-dags arrangementer)
  • får adgang til diverse Sense-relaterede fotos, filer og logoer til brug til markedsførings- eller undervisningsformål
  • får adgang til inspirationsarkiv af ppt-oplæg til undervisningsbrug. Dette kan være en god støtte som nyopstartet


Sense-vejlederen skal betale et årsgebyr på i alt kr. 2.400,00 ex. moms for at kunne fungere som Sense-vejleder. Gebyret forfalder til betaling senest den 30/9 hvert år for det efterfølgende år. Før Samarbejdsaftalens ikrafttræden, skal Vejlederen have betalt forholdsmæssigt gebyr for det igangværende år + gebyr for det næstfølgende år. ScandiSense forbeholder sig ret til at regulere årsgebyret med mindst ni måneders varsel, således at eventuel regulering skal være varslet inden den 31/12 i et år med effekt på betaling den 30/9 i det følgende år.


Sense-vejlederen skal endvidere benytte håndbogen 'Sense - kom godt i gang' ved opstart af nye Sense-klienter/-kursister.


Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til skrive til os på kontakt@scandisense.dk eller ringe på 26 25 29 90.